Dit is een beetje het verhaal van de kip of het ei.
Uiteraard zijn zowel welbevinden en kennisoverdracht uiterst belangrijk als het gaat om waar je als leerkracht mee bezig bent.
De vraag is eerder of je kennisoverdracht makkelijker maakt door het welbevinden te laten primeren of gaat het welbevinden vergroten wanneer er een kwaliteitsvolle kennisoverdracht kan plaatsvinden?
Vanuit mijn ervaring, 40 jaar in het kleuteronderwijs waarvan de laatste 3 als zorgleerkracht, durf ik toch wel met overtuiging te zeggen dat kennisoverdracht een middel is om tot welbevinden te komen.
Wanneer je een kind voldoende kennis kan bijbrengen zodat het zijn mogelijkheden optimaal kan benutten gedurende de schoolloopbaan gaat de interesse om te studeren aangewakkerd worden en dit bevordert dan ook weer het welbevinden. Wanneer mijn kleutertjes met blije gezichtjes uit de zorgklas weggaan omdat ze weer een stapje vooruit gezet hebben dan weet ik dat dit ook hun welbevinden ten goede komt. 

Een belangrijke voorwaarde om tot een kwaliteitsvolle kennisoverdracht te kunnen komen is uiteraard dan weer de taal. Wanneer het Nederlands niet of onvoldoende beheerst wordt moeten we deze discussie uitbreiden. 
Wanneer je een kind dat de taal niet machtig is gaat overstelpen met leerstof praat je tegen een muur. Het kind gaat afhaken omdat het uiteraard niet meer kan volgen wat er verteld wordt, gaat prutsen of negatief gedrag vertonen en van kennisoverdracht is geen sprake meer. Dit gaat ook het welbevinden negatief beïnvloeden want het zelfbeeld en zelfvertrouwen van het kind gaan omlaag. 
Zo raakt het kind in een vicieuze cirkel en wordt het steeds moeilijker om het verwachte niveau te bereiken. 
Een jaar taalbad kan ervoor zorgen dat een anderstalig kind een goeie basis heeft om de schoolloopbaan te beginnen. Dan spreken we hier niet over een verloren jaar maar een verrijking en een extra kans om de resultaten te halen die verwacht worden. Hiermee wordt ook de taak van onze leerkrachten weer haalbaar en kunnen ze doen wat van hen verwacht wordt: zorgen voor kennisoverdracht. Op deze manier gaat het welbevinden van zowel leerling als leerkracht stijgen wat uiteraard ook niet uit het oog mogen verliezen.

Een mooi voorbeeld is wat we meegemaakt hebben met corona.
Scholen moesten dicht, digitaal lesgeven,...geen optimale omstandigheden om te zorgen voor een kwaliteitsvolle kennisoverdracht met alle gekende gevolgen. "Het welbevinden van onze jongeren is gedaald". Moet ik meer zeggen?