Mijn ambitie is een welvarend en innovatief Vlaanderen en daar is kwalitatief onderwijs, waar het Nederlands en kennisoverdracht primeren, van het grootste belang.